Uzm.Dt.Selma KAVAL
Pedodonti Uzmanı

selmakaval

PROFİL
1993 tarihinde İskeçe-Yunanistan’da doğdum.

 

EĞİTİM
2011-2016 Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
2017-2021 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

 

AKADEMİK ÖDÜLLER
27. İzmir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Kongre ve Sergisi Sözlü Bildiri Jürisi Tarafından, ‘’Kavitasyonsuz Fissür Alanlarında Kullanılan Ajanların Çürük Gelişimi ve Klinik Performans Açısından Değerlendirilmesi-Randomize Kontrollü Klinik Çalışma’’ isimli çalışma ‘’En İyi 2. Çalışma’’ olarak seçilmiştir.

 

KURSLAR/ SERTİFİKALAR
1. Kompazit Restorasyonlar Eğitimi Anterior Kırık, Diastema, Lamina (BBK ORGANİZASYON)
2. SPSS Uygulamalı Temel Düzey İstatistik Eğitimi (İSTAR DANIŞMANLIK)
3. Estetik Kompozit Materyaller ve Estetik, Renk, Bitim, Cila Eğitimi (GC)
4. 25.Uluslararası Bilimsel Konge ve Sergisi 2018 (TDB İSTANBUL)
5. Alexander Disipline Giriş (Ortodonti 1. Seviye)

6. Maloklüzyonlar ve Tedavi Yaklaşımları (Ortodonti 2. Seviye)
7. Ortodontide Tanı ve Sefalometri (Ortodonti 3. Seviye)
8. İleri Düzey Alexander Disiplin (Ortodonti 4. Seviye)
9. 25th TDA International Dental Congress 2019 (TDB)
10. Certificate of Attendance 27th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry
11. International Congress of Contemporary Paediatric Dentistry 2021

12. 27. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi 2021 (TDB İZMİR)

13. Certificate of Attendance 28th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry
14. Yeni Doğanlarda Uyku Eğitimi ve Semineri2021
15. 4. Genç EDAD Kış Sempozyumu İZMİR

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

1.Sosyodemografik faktörlerin dental kaygı ve dental korku üzerine etkisinin değerlendirilmesi Selma EMİN OGLOU, Selçuk SAVAŞ, Ebru KÜÇÜKYILMAZ Selcuk Dental Journal Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 388-395 Doküman Tipi: Makale
2. Emın Oglou Selma, Baysal Aslı, Kavrık Fevzi, Küçükyılmaz Ebru, Travma nedeniyle intrüze olan daimi dişin Ortodontik ekstrüzyonu, TDB 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 4-7 Eylül 2019. İstanbul, 04.09.2019 , İstanbul, TÜRKİYE, 07.09.2019
3. Emın Oglou Selma, Sahin Nur, Küçükyılmaz Ebru, The Retreatment Procedure of a Permanent Premolar Tooth which Has Failed Regenerative Endodontic Therapy, INTERNATİONAL ASSOSCİATİON OF PAEDİATRİC DENTİSTRY 2020 VİRTUAL,13.10.2020 17.10.2020, 20.10.2020
4. Emin Oglou Selma, Yaşa Bilal, Küçükyılmaz Ebru, Nonsurgical Treatment Management of a Large Periapical Lesion,İzmir Dişhekimleri Odası 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,08.10.2019 10.10.2019, 10.10.2019
5. Emin Oglou Selma, Savaş Selçuk, Küçükyılmaz Ebru, SOSYODEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN DENTAL KAYGI VE DENTAL KORKU ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ,25. uluslararası izmir diş hekimleri odası bilimsel kongre ve sergisi,09.10.2018 11.10.2018, 30.10.2018
6. Emin Oglou Selma, Cagirir Dindaroglu Funda, Aksoy Kerem, Management of Coronal One-Third Root Fracture of an Anterior Tooth, Türk Diş Hekimliği Birliği 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Poster Bildiriler Türkiye Klinikleri Bilimsel Oturumlar
7. Selma Emin Oğlu Kaval; Ebru Kucukyilmaz Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey, Evaluation of caries progression and clinical performance of different agents on non-cavitated fissure areas: Randomized controlled clinical trial-INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY